Inwentaryzacja polega na wykonaniu rysunków i opisu istniejącego stanu danego obiektu, wnętrza lub też jego części. Dokument inwentaryzacji zawiera szczegółowe rysunki techniczne (rzuty) z wymiarem, czasami poparte dokumentacją zdjęciową.

+ 48 602 789 179 

biuro@boprojekt.pl