Rolą nadzoru autorskiego jest zachowanie zgodności wykonania robót budowlanych z zatwierdzonym projektem.

W ramach nadzoru autorskiego projektant kontroluje zgodność prac budowlanych z projektem, ocenia postęp wykonywanych prac oraz współpracuje z pozostałymi uczestnikami procesu budowlanego w przedmiocie uzgadniana ewentualnych możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w pierwotnym projekcie.

+ 48 602 789 179 

biuro@boprojekt.pl